Vibb AS – Telenor Norge AS (erverv av portefølje)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Energiforsyning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.08.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Vibb AS (org.nr. 919 439 734) erverver portefølje bestående av strømkunder fra Telenor Norge AS (org.nr. 976 967 631)