Vicon AS – JM Entreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Totalentreprenør innen nybygg og rehabilitering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.09.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Vicon AS (org.nr. 922 025 908) erverver 100 % av aksjene i JM Entreprenør AS (org.nr. 920 379 559)