VictoriaNorge AS – Hodne Eiendom AS mfl.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utleie av nærings-/hotelleiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

VictoriaNorge AS (org.nr. 987 606 185), oppkjøp av Hodne Eiendom AS (org.nr. 817 216 722). Andre involverte foretak er Tolbodgt 6 AS (org.nr. 976 627 334) og Hotel Norge Invest AS (org.nr. 914 742 633).Meldt til Konkurransetilsynet