Viken Fiber Holding AS – Fiber1 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utbygging og drift av fibernett samt leveranse av bredbåndstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.03.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Viken Fiber Holding AS (org.nr. 998 407 133) erverver enekontroll i Fiber1 AS (org.nr. 988 120 022)