Viken Skog SA / AT Skog SA – Viken AT Market AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salgsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.06.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Viken Skog SA (org. nr. 989086642) og AT Skog SA (org.nr. 988983772) oppretter joint venture ved navn Viken AT Market AS