Viken Skog SA – RingAlm AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Treforedlingsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.08.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Viken Skog SA (org.nr. 988 983 772) erverver enekontroll i RingAlm AS (org.nr. 980 386 708)