Viken Skog SA – SB Skog AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Massevirke og skurtømmer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.05.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Viken Skog SA (org. nr. 988983772) erverver alle aksjene i SB Skog AS (org. nr. 876685582)