Viking Moorings Group Norge AS – I O S Offshore AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: offshore-markedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Viking Moorings Group Norge AS (org.nr. 989 432 591), oppkjøp av I O S Offshore AS (org.nr. 970 997 954).Meldt til Konkurransetilsynet