Villa Arctic AS – Troika Seafood Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Villa Arctic AS (org.nr. 989 865 358), kjøp av 70 prosent av aksjene i Troika Seafood Group AS (org.nr. 989 665 332).Meldt til Konkurransetilsynet