Villa Salmon AS – Villa AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Villa Salmon AS (org.nr. 984 738 366), oppkjøp som gjør Villa AS (org.nr. 980 396 932) til et heleid datterselskap.Meldt til Konkurransetilsynet