VINCI Energies Norway AS – Otera AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.11.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

VINCI Energies Norway AS (org.nr. 984 277 016) erverver 100% av aksjene i Otera AS (org.nr. 924 324 570)