Vink Nordic Holding A/S – Essåplast Group AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: halvfabrikat i plast

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vink Nordic Holding A/S (dansk CVR-nr. 16-45-36-17), oppkjøp av Essåplast Group AB (svensk org.nr. 556484-9270).Meldt til Konkurransetilsynet