Virtual Garden AS og Staal AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markeder for markedsføring, kommunikasjon og reklame

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Virtual Garden AS (org.nr. 975 981 568) og Staal AS (org.nr. 965 539 409).Meldt til Konkurransetilsynet