Visma Advantage AS – Ibistic Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: administrative innkjøp

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Visma Advantage AS (org.nr. 968 501 321), kjøp av Ibistic Norge AS’ (org.nr. 971 590 815) eiendeler og rettigheter som er relatert til virksomhetsområdet Ibistic Pool.Meldt til Konkurransetilsynet