Visma AS – DI Systemer AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Programvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.06.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Visma AS (org. nr. 936796702) erverver 100 % av aksjene i DI Systemer AS (org. nr. 848114642)