Visma Norge Holding AS – ABC Kredittstyring AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Innfordring og inkasso

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Visma Norge Holding AS (org. nr. 982844576) erverver samtlige aksjer i ABC Kredittstyring AS (org. nr. 937807295)