Visma Software ASA – Ajourit AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Visma Software ASA driver hovedsakelig med salg av ERP-programvare til private og offentlige virksomheter. I noen grad tilbys også kurs tilknyttet denne programvaren. Ajourit AS driver innen markedet for IT-kompetanseheving til bedriftsmarkedet, privat næringsliv og offentlig sektor. I henhold til meldingen tilbyr ikke Ajourit kurs tilknyttet Vismas produkter. De to foretakene har derfor ikke overlappende virksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Visma Software ASA (org.nr. 980 858 073), kjøp av samtlige aksjer i Ajourit AS (org.nr. 982 608 589).Meldt til Konkurransetilsynet