Visolit AS – Easify AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IKT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.03.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Visolit AS (org,nr. 977 249 287) erverver 100 % av aksjene i Easify AS (org.nr. 832 260 942)