Vital Forsikring ASA – Kirkegaten 24 ANS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vital Forsikring ASA (org.nr. 914 782 007), oppkjøp av Kirkegaten 24 ANS (org.nr. 956 815 533).Meldt til Konkurransetilsynet