Vital Forsikring ASA – Sannergaten 2 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vital Forsikring ASA (org.nr. 914 782 007), oppkjøp av Sannergaten 2 AS (org.nr. 830 354 972).Meldt til Konkurransetilsynet