Vital Forsikring ASA – Trondheim Hotell AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vital Forsikring ASA (org.nr. 914 782 007), c/o Vital Eiendom AS, oppkjøp av Trondheim Hotell AS (org.nr. 988 390 755).Meldt til Konkurransetilsynet