Vitusapotek AS – Jevnaker Apotek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: apotekmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vitusapotek AS (org.nr. 981 969 804), kjøp av 66 prosent av aksjene i Jevnaker Apotek AS (org.nr. 983 090 745).Meldt til Konkurransetilsynet