Vitusapotek AS – Levanger Apotek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: apotekmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vitusapotek AS (org.nr. 981 969 804), kjøp av 51 prosent av aksjene i Levanger Apotek AS (org.nr. 983 090 710).Meldt til Konkurransetilsynet