Vitusapotek AS – Sunnhordland Apotekdrift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: apotekmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vitusapotek AS (org.nr. 981 969 804), oppkjøp av Sunnhordland Apotekdrift AS (org.nr. 984 970 838).Meldt til Konkurransetilsynet