Vitusapotek AS – Vitusapoteket Lillestrøm Torv AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: apotekmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vitusapotek AS (org.nr. 981 969 804), kjøp av de resterende aksjer (66 prosent) i Vitusapoteket Lillestrøm Torv AS (org.nr. 983 355 412) fra Frogner Apotekdrift AS.Meldt til Konkurransetilsynet