Voice Norge AS – Harald Helgesen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for herreklær

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Voice Norge AS (org.nr. 957 560 199), oppkjøp av Harald Helgesen AS (org.nr. 912 578 356).Meldt til Konkurransetilsynet