Voice Norge AS – Harlem AS mfl.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked oppgis å være detaljhandel innen tekstil

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Voice Norge AS (org.nr. 957 560 199), kjøp av virksomheter fra Harlem AS (org.nr. 920 843 840) mfl.Meldt til Konkurransetilsynet