Voice Norge AS – Hoff Fashion AS mfl.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked oppgis å være detaljhandel innen tekstil

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Voice Norge AS (org.nr. 957 560 199), kjøp av virksomheter fra Hoff Fashion AS (org.nr. 966 655 755), Match Solsiden AS (org.nr. 982 254 213), Torvet Tekstil AS (org.nr. 984 969 961) og Lade Tekstil AS (org.nr. 986 655 468).Meldt til Konkurransetilsynet