Voice Norge AS – Pedersen Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked oppgis å være detaljhandel innen tekstil

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Voice Norge AS (org.nr. 957 560 199), kjøp av virksomheter fra Pedersen Holding AS (org.nr. 939 545 565).Meldt til Konkurransetilsynet