Voice Norge AS – Popin Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: tekstilmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Voice Norge AS (org.nr. 957 560 199), oppkjøp av Popin Holding AS (org.nr. 987 620 188).Meldt til Konkurransetilsynet