Vokstr AS – Finstad & Jørgensen AS / Vethe Maskin AS / Asker Betongsaging AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygge- og anleggsarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2024

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Vokstr AS (org.nr. 928 431 029) erverver 100 % av aksjene i og tilhørende enekontroll over Finstad & Jørgensen AS (org.nr. 922 622 590), Vethe Maskin AS (org.nr. 931 017 624) og Asker Betongsaging AS (org.nr. 927 614 650)