Volden Group AS – Marine Harvest Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for oppdrettanlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Volden Group AS (org.nr. 980 361 306), overdragelse av tidligere Stolt Sea Farms anlegg i Finnmark fra Marine Harvest Norway AS (org.nr. 959 352 887).Meldt til Konkurransetilsynet