Volvat Medisinske Senter AS – NIMI AS og Forusakutten AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Helsetjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.04.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Volvat Medisinske Senter AS (org.nr. 953 164 701) erverver kontroll over NIMI AS (org.nr. 999 238 351) og Forusakutten AS (org.nr. 991 811 869)