Voss Bidco AS – Active Brands AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sport- og fritidsbekledning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.02.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Voss Bidco AS (org.nr. 928 431 118) erverver 100 % av aksjene i Active Brands AS (org.nr. 995 767 813)