VS Auslandsbeteilungen GMBH – VG Power AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for vannkraft og utstyr til generatorer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

VS Auslandsbeteilungen GMBH (org.nr. HRB1419, Tyskland), kjøp av 51 prosent av aksjene i VG Power AB (svensk org.nr. 556030-0454).Meldt til Konkurransetilsynet