VSD Holding AS – Protector AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vedlikehold av betongkonstruksjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

VSD Holding AS (org. nr. 992391529) erverver 100 % av aksjene i Protector AS (org. nr. 979640366)