VSP Holding AS – Fjerby AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ras- og fjellsikring. Fuge av reparasjonsmasser. Sikkerhetsbelegg. Micrograving til utbygging av fiber

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.08.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

VSP Holding AS (org.nr. 992391529) erverver Fjerby AS (org.nr. 830717552)