VV Holding AS – Veidekke Gjenvinning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Avfall fra virksomheter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.03.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

VV Holding AS (org.nr. 996021076) erverver 100 % av aksjene i Veidekke Gjenvinning AS (org. nr. 980890333)