VV Holding AS – Veolia Miljø AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Avfallshåndtering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

VV Holding AS (org. nr. 996021076) erverver 100 % av aksjene i Veolia Miljø AS (org. nr. 937270151)