VWR International AS – OneMed AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Laboratorieutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.10.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

VWR International AS (org.nr. 860964732) kjøper aktiva og virksomhet knyttet til OneMed AS’ (org.nr. 953424894) virksomhet innen salg av laboratorieutstyr i Norge, unntatt mikroskopi