Wacker Chemie AG – Fesil AS division Holla Metall

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Smelteverk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Wacker Chemie AG (org. nr. HRB 159705, Tyskland) kjøper Fesil AS division Holla Metall (org. nr. 873175702)