Waldir AB – NetOnNet AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Netthandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Waldir AB (org. nr. 556196-1755, Sverige) erverver kontroll over NetOnNet AB (org. nr. 556520-4137, Sverige)