Warburg Pincus – Electromagnetic Geoservices AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: tjenester som skal bidra til å påvise hydrokarbonforekomster offshore

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Warburg Pincus Private Equity VIII, L.P., USA, Warburg Pincus International Partners, L.P., USA, og enkelte andre fond, kjøp av til sammen ca. 89 prosent av aksjene i Electromagnetic Geoservices AS (org.nr. 984 195 486).Meldt til Konkurransetilsynet