Warehouse Holding AS – Tre eiendomsselskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Warehouse Holding AS (org.nr. 986 889 299), oppkjøp av Peter Møllersvei 15 AS (org.nr. 988 201 898), Grorudhagen ANS (org.nr. 946 031 100) og Professor Birkelands vei 36 AS (org.nr. 979 697 104).Meldt til Konkurransetilsynet