Wärtsilä Corporation – Cedervall Invest AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til shipping-industrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.07.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Wärtsilä Corporation (org. nr. 0128631-1, Finland) erverver alle aksjene i Cedervall Invest AB (org. nr. 556336-1574, Sverige)