Waterlogic Skandinavia AS – Elan AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for salg av drikkevannskjølere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Waterlogic Skandinavia AS (org.nr. 984 522 738), kjøp av samtlige aksjer i Elan AS (org.nr. 959 848 572).Meldt til Konkurransetilsynet