Watrium AS – Watrium Eiendom Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: drift av forretningseiendommer i Oslo

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Watrium AS (org.nr. 985 470 405), kjøp av samtlige aksjer i Watrium Eiendom Holding AS (org.nr. 987 616 644).Meldt til Konkurransetilsynet