Webstep Holding AS – Webstep AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-markedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Webstep Holding AS (under stiftelse), oppkjøp av Webstep AS (org.nr. 941 612 474).Meldt til Konkurransetilsynet