Welcon Invest AS – Bodø Sildeoljefabrikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av fiskeolje og fiskemel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.05.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Welcon Invest AS (org. nr. 985876142) erverver enekontroll i Bodø Sildeoljefabrikk AS (org. nr. 818201362)