Welcon Invest AS – Hordafor AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskemel og proteinkonsentrat. Fiskeolje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Welcon Invest AS (org.nr. 985876142) erverver aksjer i Hordafor AS (org.nr. 934517199)